top of page

Web Bienali 2020 APEIRON
 

İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi gururla sunar.
Web Bienali, çevrimiçi, bağımsız bir uluslararası medya sanatı festivalidir.
Web Bienali, deneysel ve temsili olmayan elektronik sanat için sürekli yenilenen bir çevrimiçi portal olmayı hedefler. Ağ tabanlı alternatif sanat
pratiklerine odaklanır. 2003 yılında sanatçı ve teorisyen Genco Gülan tarafından kurulmuştur. Proje, çevrimiçi İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi ev
sahipliğinde gerçekleşir.
Web Bienali’nin bu yılki başlığı: APEIRON.

 

Antik dönem filozofu Anaksimandros’un (MÖ 610 – 546) ürettiği bir terim olan APEIRON, “belirsiz” ama aynı zamanda “sınırsız”, “sonsuz”, gibi
felsefi anlamlar taşır. Farklı çağlarda yaşamış olsak da, aynı sulardan içtiğimiz, aynı denizlere girdiğimiz Menderesli Anaksimandros’u hala
hemşerimiz gibi hissediyoruz. APEIRON kavramını günümüzde yaşadığımız pandeminin karamsar ortamında, sanatçılara umut vermesi için
seçtik. Bizler, bir distopyanın gerçeğe dönüştüğü şu günlerde bile, hala çocuklar gibi şen, Paul Feyerabend’in de (1924-1994) söylediği gibi, “her
şeyin mümkün olduğuna” inanmayı ve sanat üretmeyi sürdürmeyi seçiyoruz.
Sınırsızlık kavramını düşünmek ve hayal etmek, karantina döneminde aslında en büyük gereksinimlerimizden biri haline gelmiş durumda.
APERION kavramı ve barındırdığı açılımlar, böylesi bir dönemde iletişim teknolojisinin bize sunduğu yeni vaatler şeklinde de okunabilir.
Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, mobil uygulamalar kısa vadede bilgisayar temelli olanlara ciddi şekilde meydan okumuş ve hatta onları geri
plana itmeye başarmıştı. Mobiliteyi kısıtlayan pandemi, durumu –bir anlamda- eşitledi. Karantina günleri bize gösterdi ki, elektronik mecralar
arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Alternatif ve bağımsız çevrimiçi sergileme modellerine hala çok ihtiyacımız var. Broadway’de hep
söyledikleri gibi, ‘gösteri devam etmek zorunda’. Amacımız sanat üretmeye ve paylaşmaya devam etmek, güncel kavramsal deneyleri, elektronik
hayalleri, dönemi belgelemek ve gelecek için hayatta kalma stratejileri geliştirmek için sürdürülebilir bir sanat platformu oluşturmak.

 

Web Bienali 2020’nin küratörü İpek Yeğinsü.
Web Bienali’nin danışma kurulu, 2020 edisyonu APEIRON için İpek Yeğinsü’yü küratör olarak belirledi. Yeğinsü, İstanbul’da yaşayan ve çalışan
bağımsız bir sanat profesyoneli. Aynı zamanda bir öğretim görevlisi olan Yeğinsü, Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum
Bölümü’nde Doktora adayı. Bağımsız küratör olarak projelerini 2013’ten bu yana sürdüren Yeğinsü, küratöryel pratiğinde disiplinler ötesi,
mekâna özgü ve çoğulcu/ katılımcı bir yaklaşım benimsiyor. Sergileri bitmiş işler olarak değil; çevresinde yeni diyalogların oluşumunu
tetikleyen unsurlar olarak ele alıyor. Sergilerinden bazıları: “İntergalaktik” (Anna Laudel, 2019), “Spekülatif Mekânlar” (Kare Sanat, 2019),
“Kesişen Yazgılar: Calvino'ya Saygı” (Bilsart, 2018), “Eşzamanlılık” (Mebusan 25, 2017).
Katılımcı Sanatçılar:
Candaş Şişman, Erdal İnci, Selçuk Artut, Can Büyükberber, Özcan Saraç, Meltem Şahin, Hakan Gündüz, Ayşe Gül Süter, Evrim Kavcar & Elif Öner,
Ozan Türkkan, Yusuf Ulufer, Ahmet Rüstem Ekici, Hakan Sorar, Uğur Engin Deniz, Lev Manovich, Chris Doyle, Gerhard Mantz, Soliman Lopez,
Eelco Brand, Luciano Rodriguez Arredondo, Quayola, Bjørn Erik Haugen, Claudia Hart, Kurt Hentschlager, Stephen Cartwright, Sputniko, Teri
Rueb, Stanza, Kim Albrecht, Marina Zurkow, Leonardo Selvaggio, Matthew Biederman, Garret Lynch ve daha fazlası.

bottom of page